Covid-19 Tips and Special Offer for Real Estate Agents
Learn more

For Sale Warehouse 4,000 sqm in Makham, Chanthaburi, Thailand

  • For sale
    ฿30,000,000
  • For rent
  • 4,000m2
    Internal area

詳細

ลักษณะอาคาร
: 1. เป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 3 หลังติดกันใช้วัสดุ คสล อิฐ และเหล็ก
เนื้อที่หลังละ 18 x 60 = 1,080 ตร.ม. รวมเนื้อที่ 3 หลัง 3,240 ตร.ม.
2. ด้านหน้าซ้ายขวาเป็นอาคาร 2 หลัง 2 ชั้น รวม 4 ชั้น ขนาดชั้น
ละ 10 x 18 = 180 ตร.ม. รวมเนื้อที่ 4 x 180 = 720 ตร.ม.
3. ด้านหลังเป็นห้องเก็บเคมี 1 หลัง ห้องคนงาน ห้องน้ำ และ อื่น
6ห้องรวมเนื้อที่ 7.5 + 2.5 x 3 x 6 = 52.5 ตร.ม.
ตู้ยาม เนื้อที่ = 9 ตร.ม. รวมพื้นที่ในอาคารทั้งหมด
= 9 + 3,240 + 720 + 52.5 = 4,021.50 ตร.ม.
ไฟฟ้า
: มีไฟฟ้า 3 สาย 380 V. และ 2 สาย 220 V. ขนาด 200 KVA
ความสูง
: ในอาคาร 2 ชั้นด้านหน้าชั้นล่างสูง 3 ม. ชั้นบนประมาณ 2.5 ม.
ในอาคาร 1 ชั้นสูง 8 ม. ด้านข้าง ตอนกลางสูง 12 ม.
พื้น
: เป็น คสล ใช้เหล็กขนาด 6 หุน รับน้ำหนักเท่าพื้นถนน ประมาณ 25 ตัน/ตร.ม. รถ 10 ล้อ รถยกวิ่งเข้าออกได้

Explore Similar Listings

Search all listings nearby

Explore Other listings

View more properties: Makham

View more properties: Chanthaburi