ขาย ที่ดิน 86,400 ตรม. มะขาม จันทบุรี

  • ราคาขาย
    ฿60,000,000
  • ราคาเช่า
  • 86,400m2
    ขนาดที่ดิน