ขาย ที่ดิน 278,400 ตรม. เมืองจันทบุรี จันทบุรี

  • ราคาขาย
    ฿60,900,000
  • ราคาเช่า
  • 278,400m2
    ขนาดที่ดิน