ขาย พื้นที่ค้าปลีก 32,376 ตรม. เมืองเชียงราย เชียงราย