ขาย พื้นที่ค้าปลีก เมืองเชียงราย เชียงราย

  • ราคาขาย
    ฿22,000,000
  • ราคาเช่า