ขาย พื้นที่ค้าปลีก 1,808 ตรม. ท่ามะกา กาญจนบุรี

  • ราคาขาย
    ฿4,671,000
  • ราคาเช่า
  • 1,808m2
    พื้นที่ภายใน