ขาย พื้นที่ค้าปลีก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

  • ราคาขาย
    ฿15,000,000
  • ราคาเช่า