ขาย พื้นที่ค้าปลีก 1,992 ตรม. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์