ขาย พื้นที่ค้าปลีก 520 ตรม. ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์