ขาย พื้นที่ค้าปลีก 3,400 ตรม. ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์