Covid-19 เคล็ดลับและข้อเสนอพิเศษสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติม

ให้เช่า อาคารพาณิชย์ 1 ห้องนอน หนองแค สระบุรี

 • ราคาขาย
 • ราคาเช่า
  ฿4,500
 • 1นอน
  ห้องนอน
 • 2ชั้น
  ชั้น
 • 100m2
  พื้นที่ภายใน

รายละเอียด

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นเหมาะสำหรับทำสำนักงาน office เพื่อค้าขายลูกค้าในนิคมอุสาหกรรมและสถานที่ราชการต่างๆดังนี้
1. นิคม SIL สระบุรีระยะทาง 15 กม.
2. นิคมโรจนะ 2 อยุธยาระยะทาง 18 กม.
3. นิคมอุตสากรรมหนองแคระยะทาง 15 กม.
4. โรงไฟฟ้า Gulf NS ระยะทาง 10 กม.
5. ชุมทางรถไฟฟ้าบ้านภาชีระยะทาง 10 กม.
6. สินค้าที่มุ่งกลุ่มเกษตรกร

ค้นหาประกาศที่คล้ายกัน

ค้นหาประกาศใกล้เคียงทั้งหมด